פעמים בחודש יש משלוח מאכלי בשר ומאפייה  מ בלונדון. להמנות טל.  02083814450 Kosher Deli  

02084580979 .ולמאכלים אחרים אסם וכו'  טל

 

אין חנויות כשרות ומסעדות בקארדיף. יש מספר מאכלים כשרים בחניות רגילות. אפשרי לבדוק אם מאכל הוא כשר   http://www.theus.org.uk/koshersearch באתר
 

החנויות, מוכרים מאכלים כשרים  Ocado  וגם Costco 

שאפשר להזמין באינטרנט.