תפילות
שחרית

כל שבת וימי ראשון, שני, וחמישי

מנחה\ערבית

ימי ראשון-שישי

מטעמי בטחון נא להתקשר למשרד לזמני התפילות