היא מרכז קהילתי בה אנו נהנים לבלות זמן אחד עם השני, חוגגים את CUS החגים היהודים, לומדים על המורשת שלנו ושומרים על המסורת.
הקהילה מפעילה תוכניות לנוער בינם,  ‘Mommy and Me’וחדר – ‘Sunday School’.
למעגל החיים יהודים, בריתות, בני\בנות מצוה, חתונות, יום הולדת, והלויות, אנחנו אתכם לעזור, לשמוח וגם לבכות יחד. אנחנו  דואגים לצרכים היהודים -  אוכל כשר וצרכי דת אחרים- שחשובים לילד יהודי במדינה ובית ספר אם דת אחרת. 
הוועדה לטיפול שלנו מוודאת לעזור כשמישהו חולה או אחר זקוק לעזרה.
אנחנו גם עובדים על מנת להבטיח את השלום ואת הזכות החופשית      לחיות כיהודי    בוויילס, עם תוכניות בין-קהילתיות ואת עבודתנו עם ארגונים מקומיים, משטרה והממשלה.